Talent is het toverwoord

                                                                 Het ontbrekende stukje...

 

Talent-coaching: 

"Elk talent is uniek in wat hij kan..."


De voorkeuren waar wij naar kijken zijn: 

  • waar haalt een leerling zijn energie
  • waardoor wordt hij gemotiveerd in zijn leeromgeving
  • hoe neemt de leerling informatie op; welke leerstijl past bij hem
  • op grond waarvan neemt hij zijn beslissingen en beoordeelt hij leersituaties
  • hoe organiseert hij zijn leeromgeving; hoe gedraagt hij zich daarin


De resultaten worden vertaald in:

  • een talentprofiel van de individuele leerling
  • een klassenprofiel
  • diversiteit in leerstofaanbodTalent-coaching vraagt een omslag in het   pedagogisch handelen...

                    laten we samen zoeken naar het ontbrekende stukje!