Talent is het toverwoord

                                                                 Het ontbrekende stukje...

 

Meervoudige Intelligentie: 

"Op zoek naar hoe jij slim bent..."


Elk mens wil van nature leren, maar mensen leren op verschillende manieren. De één haalt gemakkelijk informatie uit teksten, anderen veel meer uit b.v. beelden of schema's. Bij elke leerling gebeurt de leeropname dus op een andere manier. Het is belangrijk zicht te krijgen op deze verschillen om onderwijs op maat aan te kunnen bieden.


De sterkst ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop een leerling bij voorkeur leert. Door de voorkeursintelligenties aan te spreken, leren leerlingen gemakkelijker. Ze voelen zich daardoor meer uitgedaagd, nemen meer leerstof op en tonen een grotere betrokkenheid bij onderwijs in de klas. Dit leidt tot betere differentiatie en motivatie en een bredere ontwikkeling bij leerlingen.MI brengt een omslag in het didactisch handelen...

                    laten we samen zoeken naar het ontbrekende stukje!